screw around

  1. Fiil önüne gelenle yatmak
  2. Fiil boş boş dolaşmak
  3. Fiil aylaklık etmek