1. İsim pusula, makbuz, alındı, liste, yazılı herhangi kâğıt parçası.
  2. İsim kâğıt kırpıntısı.
  3. İsim (a) hisse senedinin kesrini gösteren belge, (b) geçici senet.
  4. İsim eskiden kullanılan 1 dolardan küçük kâğıt para.
  5. İsim yolcu çantası.
(US) kamu arazisi tahsis belgesi
geçici belge
isme yazılı geçici senet
(US) hisse senedi alma lisansı
(Br) bedava hisse senedi
(US) hisse senedi sertifikası İsim
(US) hisseli komandit şirket
sonradan ödenecek olan kâr/temettü.
senet sahibi
şirket yedeklerinin hisselere dönüştürülmesiyle elde edilen ve hisse sahiplerine ücretsiz dağıtılan hisseler
hamiline geçici senet