scurvy grass

  1. iskorbüt otu
    (Cochlearia officinalis): turpgillerden iskorbüt hastalığına ilâç olduğu farzolunan bir ot.