1. İsim, Hayvan Türleri fok
 2. İsim mühür, damga.
  Great seal: resmî devlet mühürü.
  The king applied the seal to the document.

  keeper of the seal: mühürdar.
  lift the seals: mühürleri açmak.
  Privy seal : mührü has.
  seal ring: mühür yüzüğü.
  under seal: mühürlü, mühürlenmiş.
  under the seal of secrecy: gizli tutulmak şartıyla.
 3. İsim mühürlü mum veya kurşun parçası.
 4. İsim yardım rozeti.
  a Christmas seal.
 5. İsim güvence, teminat.
  His handshake was the only seal we needed to begin work.
 6. İsim lâvabo borularının deveboynu kısmında pis gazların gelmesini önleyen su.
 7. İsim lehim, mum, sızdırmaz tıkaç.
 8. Geçişli Fiil mühürlemek, damgalamak, mühür/damga basmak.
 9. Geçişli Fiil onaylamak, tasdik etmek.
 10. Geçişli Fiil teyit etmek, teminat vermek.
  They sealed the bargain with a handshake.
 11. Geçişli Fiil sımsıkı kapamak.
  seal someone's lips: susturmak, söylemesine engel olmak.
  They tried to seal
  his lips.
  My lips are sealed: (bir sırrı) Kat'iyen/kimseye söylemem, açıklamam.
 12. Geçişli Fiil kesin/dönülmez karar vermek, kesinlikle tayin etmek.
  to seal someone's fate: yazgısını/mukadderatını
  önceden tayin etmek.
  His fate is sealed: Geleceği/kaderi belirmiştir.
 13. Geçişli Fiil (Mormon kilisesinde) resmen nikâh kıymak.
 14. Geçişli Fiil kapamak, tıkamak, yarıklarını doldurmak, su/hava geçirmez hale getirmek.
 15. Geçişli Fiil fok/ayıbalığı avlamak.
 16. İsim, Zooloji ayıbalığı, fok
  (Pinnipedia). (ilgili sıfat:
  phocine).
 17. İsim fok derisi/kürkü.
mührünü basmak Fiil
bir belgeye mührünü basmak Fiil
bir belgeye mührünü basmak Fiil
birinin sonunu hazırlamak Fiil
birinin kaderini belirlemek Fiil
mührünü basmak.
onaylamak Fiil
izin vermek Fiil
mühür basmak Fiil
mühürlemek Fiil
gümrük mührünü kapamak Fiil
mühürlemek Fiil
damgalamak Fiil
mühür basma
mühürlenmek Fiil
mühürlenmek Fiil
mühürü açmak Fiil
mühür fekki
resmî mühür, devletin resmî mühürü. İsim
bozulan mühür
(Br) şirket mührü
şirket kaşesi
(Br) US şirket mührü
(Br) US şirket kaşesi
(Br) bir şirkete ait mühür
kaşe
şirket mührü
şirkek mührü
konsolosluk mührü
(Br) US şirket kaşesi
şirket mührü
şirket kaşesi
(US) şirket mührü
(Br) US şirket mührü
sahte damga
gümrük mührü
gümrük mührü
yuvak mühür: (eski Mezopotamyada) yumuşak kil üzerine yazı basmakta kullanılan taş silindir mühür.
hair seal (1). İsim
devayıbalığı
(Mirounga angustirostris): eskiden Kaliforniya kıyılarında yaşamış ve şimdi hemen
hemen soyu tükenmiş iri bir cins ayıbalığı.
İsim
eskiden Güney Yarımküresinde bol bol bulunan bir ayıbalığı türü
(Mirounda leonina). İsim
deniz fili (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
kürklü fok
(Callorhinus alascanus): kürkü makbul bir tür fok/ayıbalığı. İsim
gaz salmastrası
noter huzurunda hibe
imzam ve mührüm altında
gaz kelebeği
yağ contası İsim
devlet mührü
resmî mühür, (eski) mührü hümayun. İsim
(a) İngilterede Büyük Britanya mührünü taşıyan mühürdar, (b) mühürdarlık makamı. İsim
noter garantisi
kulaksız ayıbalığı
(Phocidae). İsim
bu hayvanın kürkü. İsim
benekli fok/ayıbalığı
(Phoca vitulina): K. Amerika ve Avrupa kıyılarında bulunan küçük, benekli bir tür ayıbalığı. İsim
bladdernose.
fok taklidi kürk. İsim
basılmış mühür
bir damganın basılışı
imzam ve mührüm buna tanıktır
bozulmamış mühür
bir mahkemenin mührü
mahkemenin mührü
(Br) Mühürdar (hükümetin resmi mührünü saklayan kişi
kurşun
kurşunlamak Fiil
gümrük mührü
Has Mühürdar, Ferman Mühürü Emini.
el mührü
noterlik mührü
noter mührü
noter mührü
mühür
kaşe
damga
fok yavrusu derisi. İsim
mühürlemek Fiil
küçük ferman mühürü, ikinci derecede önemli belgelere basılan kral mühürü. İsim
noter huzurunda söz verme
resmi mühür
mühürlemek Fiil
gümrük mührünü açmak Fiil
kauçuk conta
mühürlemek Fiil
çember tokası İsim
mührünü açmak Fiil
resmen söz verme
şirket mührü tahtında hisse devri
şirket mührü altında hisse deviri
bozulmamış mühür
imzası ve mührü tahtında
imzam ve mührüm altında
mühürlü
hermetik conta
imzam ve mührüm buna tanıktır
bir ticari işi başarıyla sonuçlandırmak Fiil
bir çatlağı kapatmak Fiil
bir çatlağı doldurmak Fiil
bir senede mühür basmak Fiil
bir senede mührü basmak Fiil
bir deliği kapatmak Fiil
bir boşluğu doldurmak Fiil
bir deliği doldurmak Fiil
bir aralığı kapatmak Fiil
bir mektubu kapatmak Fiil
bir aralığı kapatmak Fiil
bir deliği doldurmak Fiil
bir deliği kapatmak Fiil
bir boşluğu doldurmak Fiil
mühür ve imza İsim
kızıl kahverengi. İsim
içeriye kapatmak/kapanmak, dışarı sızdırmamak.
Boats sealed in as early as November by ice on the
river. Our new plastic container will seal in freshness and seal out other smells.
birşeyi içeri hapsetmek Fiil
birşeyin dışarı çıkmasını engellemek Fiil
şirket mührü
onay damgası İsim
şişenin mührü
şirket mührü
kapatmak, içeri veya dışarı kimseyi bırakmamak.
Police sealed the area off where the murderer was
known to be hidind. He sealed off the glass by melting the ends together.
bir yolu geçişe kapatmak Fiil
bir bölgeyi kordon altına almak Fiil
bir yeri mühürlemek Fiil
bir yere giriş çıkışı yasaklamak Fiil
bir yere girişi yasaklamak Fiil
benekli Siyam kedisi.
şövalye yüzüğü
mühürlü yüzük
istikbalini belli etmek Fiil
mühürlü
ağırlık ve uzunluk ölçülerine damga basmak Fiil
ölçüleri ve ağırlıkları damgalamak Fiil
ağırlıkları ve ölçüleri damgalamak Fiil
mühürlemek Fiil
lehimlemek Fiil
bir belgeye mühür basmak Fiil
bir mukaveleye mühür basmak Fiil
bir mukaveleye kaşe basmak Fiil
kurşunlanmak Fiil
bir mektubu hakkı olmadan açmak Fiil
bir mektubun mührünü açmak Fiil
mektup bu bu hakkı olmadan açmak Fiil
bir şey üzerine damga basmak Fiil
mühürlemek Fiil
muma mühür basmak Fiil
bir mührün balmumundaki izi
bir belgeye mühür basmak Fiil
bir meseleyi kökünden halletmek, kesinlikle sona erdirmek.
bir mektubun mührünü açmak Fiil
gizlilik mührü tahtında
gizlilik mührü altında