second protocol to the general agreement on privileges and immunities of the council of europe

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol