1. Sıfat gizli kapaklı
 2. Sıfat gizli, saklı, hafi, mektum.
  secret negotiations between Germany and Italy. a secret password. the
  secret police. a secret hiding place. a secret drawer.
 3. Sıfat mahrem.
  a secret confession.
 4. Sıfat anlaşılmaz, esrarengiz, muammalı, esrarlı.
  secret rites.
 5. Sıfat ketum, sır vermez, ağzı sıkı.
  He's rather secret about his private affairs.
 6. İsim sır, gizli/mahrem şey.
 7. İsim esrar, muamma, anlaşılmaz şey.
  the secrets of the nature.
bankacılık sırları İsim, Medeni Hukuk
kalbindeki bir sırrı açığa vurmak Fiil
dostlarına bir sırrı açıklamak Fiil
kalbinde bir sır saklamak Fiil
ailesinden bir şey saklamak Fiil
bir sırrı açığa vurmak Fiil
herkesçe bilinen sır.
ağzından sır kaçırmak Fiil
sır ele vermek Fiil
ifşa etmek Fiil
iş sırrı
Kozmik Sır İsim, Askerlik
bir sırrı ifşa etmek Fiil
bir sırrın ifşası İsim
bir sırrı ortaya çıkarmak Fiil
bir sırrı elde etmek Fiil
bir sırrı ifşa etmek Fiil
sonunda bana açıldı
anlaşılması olanaksız sır
sırra vakıf.
gizlice, gizli olarak, el altından.
Plans made in secret.
sanayii sırrı
sanayi sırrı
birine bir sır vermek Fiil
sır saklamak.
sır saklamak.
You may keep your things here. Fiil
kapalı üstü geçmek Fiil
gizli tutmak Fiil
sır saklama
bir sır rı açıklamak Fiil
birini sırdaş etmek Fiil
sırrı birine söylemek.
üretim sırrı
devlet sırrı
devlet sırrı
açık sır: sır olması gereken fakat herkesin bildiği şey. İsim
bir sırrı casusla meydana çıkarmak Fiil
bir sırrı anlamak Fiil
meslek sırrı
sırrı açıklamak Fiil
bir sırrı açıklamak Fiil
devlet sırrı
bir sırrı ifşa etmek Fiil
bir sırrı açığa vurmak Fiil
birine bir sır tevdi etmek Fiil
bir şeyi mahrem olarak söylemek.
çok gizli
meslek sırrı
gizli üretim süreci
sırdaş hesap
gizli hesap
gizli reklâm
casus, gizli ajan.
gizli anlaşma
gizli ittifak
gizli toplantı
kapalı oylama
gizli oy İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
gizli oylama İsim
gizli bilgi
gizli şifre
gizli yazı
gizli şart
şifre
(temsilci) gizli komisyon
yasak ek komisyon
gizli kurul
(Br) gizli kurul
(Fr) gizliliği olmayan bir sır
herkesçe bilinen bir sır
gizli tutuklama merkezi
gizli diplomatlık
gizli diplomasi
gizli belge
gizli çekmece
gizli giriş
örtülü ödenek İsim
parlamentonun gizli kurulu
gizli bilgi
istihbarat
gizli haberalma servisi
gizli soruşturmacı İsim, Hukuk
(satıcı) kayd-ı ihtirazi İsim
gizli evlilik
gizli toplantı
gizli fköler İsim
gizli müzakereler İsim
devlet sırrı
başarının sırrı
devletin gizli belgeleri İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
gizli görevli
gizli emir
gizli örgüt
gizli pakt
gizli antlaşma
gizli evrak
gizli ortak
komanditer ortak (bir ortaklığın sadece para yatıran ortağı
gizli ortaklık
gizli patent
gizli kâr
gizli polis
gizli polis taşkilâtı.
gizli süreç
gizli kâr
gizli protokol
gizli ihtiyat
gizli rezervler İsim
saklı yedeklerler için kullanılan başka bir terim
gizgi yedekler İsim
hafiye teşkilâtı.
secret service man: hafiye.
gizli oturum
gizli celse
gizli işaret
gizli cemiyet.
gizli yayın cihazı
gizli verici
gizli antlaşma
gizli anlaşma
gizli oy
gizli oylama
gizlenmek Fiil
saklanmak Fiil
saklanılmak Fiil
gizli oyla Zarf
maksadı gütmek Fiil
tatlı sözlerle kandırarak bir şeyler elde etmek Fiil
birine bir sır tevdi etmek Fiil
göreve ilişkin sırrın açıklanması İsim, Hukuk
basına gizli bilgi açıklamak Fiil
Sana bir sır vereyim mi?
birine bir sır tevdi etmek Fiil
bir şeyin sır rını keşfetmek Fiil
düşman planları hakkında gizli bilgi sahibi olmak Fiil
gizli nedenler yüzünden
gizli bir derneğe alınmış kimse
birini gizli bir derneğe üye yapmak Fiil
gizli gizli mektuplaşmak Fiil
gizli gizli mektuplaşmak Fiil
biriyle gizlice yazışmak Fiil
sır olarak saklamak Fiil
gizli saiklerle harekete geçen
gizli saiklerle harekete gelen
gizli bilgileri açıklama yasağı İsim, Rekabet Hukuku
gizli bilgileri kullanma yasağı İsim, Rekabet Hukuku
birinden bir sır öğrenmek Fiil
birinden bir sır öğrenmek Fiil
son derece gizli muameleye tabi tutulmak Fiil
…'in püf noktası İsim
gizli oylama
ASALA Özel Isim, Kurum İsimleri