see the last of something

  1. Fiil birşeyi son kez görmek
  2. Fiil birşeyi bir daha görmeyecek olmak
  3. Fiil birşeyle ilişkisini kesmek
  4. Fiil birşeyle işi bitmek
  5. Fiil birşeyle alakası kalmamak
  6. Fiil birşeyden kurtulmak