aramak, araştırmak, bulmaya çalışmak.
to seek the truth. to seek the solution to a problem. Fiil
peşinde koşmak.
to seek fame: şöhret peşinde koşmak. Fiil
çabalamak, uğraşmak, gayret etmek.
to seek to convince a person.
He seeks to mislead me: Beni yanıltmaya çabalıyor. Fiil
gitmek.
to seek a place to rest. to seek a warmer climate. Fiil
sormak, istemek, dilemek.
to seek information: haber sormak.
to seek advice: danışmak.

You should seek advice from your lawyer on this matter: Bu hususta avukatına danışmalısın.
Fiil
saklambaç oyunu
âşikâr, gözönünde, uzakta aramaya gerek yok.
yeniden seçime gitmeyi tasarlamak Fiil
boşanmak istemek Fiil
geçim parası aramak Fiil
kazanç yolu aramak Fiil
patent başvurusunda bulunmak Fiil
uzlaşma aramak Fiil
derman aramak Fiil
kabul edilmeye çalışmak Fiil
tavsiye istemek Fiil
danışmak Fiil
başvurmak Fiil
birine akıl danışmak Fiil
mahkeme emri çıkarmak Fiil
ihtiyati tedbir talep etmek Fiil
fırsat aramak Fiil
fırsat kollamak Fiil
iltica etmek Fiil, Uluslararası Hukuk
mültecilik başvurusunda bulunmak Fiil, Uluslararası Hukuk
iltica etmek Fiil
yetki istemek Fiil
tespit davası açmak Fiil
eğlence aramak Fiil
boşanmak istemek Fiil
iş aramak Fiil
şöhret peşinde koşmak Fiil
yardım istemek Fiil
kapısını çalmak Fiil
bilgi toplamak Fiil
talimat beklemek, talimat (alınmasını) istemek Fiil
birinden talimat istemek Fiil
hak aramak Fiil, Hukuk
avukata danışmak Fiil
kanuni vasıtalara başvurmak Fiil
kanuni yollara başvurmak Fiil
şansını denemek Fiil
arayıp bulmak Fiil
izin istemek Fiil
psikologa gitmek Fiil, Psikoloji
psikiyatriste gitmek Fiil, Psikiyatri
ünlü olmayı arzulamak Fiil
rücu hakkına başvurmak Fiil
tazminat talep etmek Fiil
hasar tazminatı istemek Fiil
tazminat istemek Fiil
hakkını aramak için mahkemeye başvurmak Fiil
sığınacak yer aramak Fiil
köyde dinlenmek istemek Fiil
sorumluluktan kurtulmak istemek Fiil
hak aramak Fiil, Hukuk
(US) tüketici kredisi istemek Fiil
kurtuluşu kaçmakta bulmak Fiil
uçuşta güvenlik aramak Fiil
selameti kaçmakta bulmak Fiil
sığınak aramak Fiil
akıl danışmak Fiil
birinin yardımını istemek Fiil
birinin onayını elde etmeye çalışmak Fiil
birinin tasvibini almak Fiil
sığınacak yer aramak Fiil
büyük sanayicilerin desteğini istemek Fiil
birini çok aramak Fiil
birini bulmak için çok çaba harcamak Fiil
bir kıza talip olmak.
birinin canına kasdetmek.
birşeyi çok aramak Fiil
birşeyi bulmak için çok çaba harcamak Fiil
birinin aracılığını istemek Fiil
uzman görüşü almak Fiil
...'in fikrini almak Fiil
...'in görüşünü almak Fiil
iş aramak Fiil