sell for future delivery

  1. Fiil ileride teslim şartıyla satmak
  2. Fiil (US) vadeli satmak
  3. Fiil ilerde teslim şartıyla satış yapmak