sense of justice

bir kimsenin adalet duygusunu zedelemek Fiil