sentence of death

ölüm hükmü giymiş olmak Fiil
ölüm kararını bildirmek Fiil
ölüme mahkûm
birini ölüme mahkûm etmek Fiil
birine ölüm cezası vermek Fiil
birine idam cezası vermek Fiil
ölüm cezasını müebbed hapse çevirmek Fiil