serve one's own ends

  1. Fiil kendi çıkarına çalışmak
  2. Fiil kendi amacına hizmet etmek