1. Fiil to cry
 2. Fiil to hail
 3. Fiil to holler
 4. Fiil to call out to sb
 5. Fiil to say sth
 6. Fiil to speak to
 7. Fiil to address
 8. Fiil to call
 9. Fiil to call in
 10. Fiil to call out
 11. Fiil to yell
to call out sb's name Fiil
to call out to someone Fiil
to yell at someone Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Sesle çağırmak, ünlemek