set a value (up) on something to rate one's services at a high value

  1. Fiil bir şeye değer biçmek hizmetlerine yüksek değer biçmek