set one's house in order

  1. Fiil evine çekidüzen vermek
  2. Fiil reformlar yapmak
  3. Fiil toparlanmak