set one's life on a chance

  1. Fiil hayatını tehlikeye atmak
  2. Fiil hayatını bir şansa bağlamak