(at ile ilgili olarak) nallarında kaymayı önleyen mıhları olan
kaba ve kırıcı biçimde davranmak Fiil