1. İsim, Askerlik muhasara
 2. sedge ile ayni anlama gelir. balıkçıl sürüsü.
 3. kuşatma(k), muhasara (etmek).
  lay siege to: muhasara etmek.
  raise a siege: (a) muhasarayı
  kaldırmak, (b) muhasara eden düşmanı çekilmeye mecbur etmek.
 4. direnme, sebat, ısrarla elde etmeye çalışma.
 5. birbiri arkasından gelen hastalık, felaket, musibet vb..
 6. uzun süren meşakkat/çile/üzüntü vb..
 7. sedge ile ayni anlama gelir. (a) balıkçıl sürüsü, (b) balıkçılların topluca avlandıkları yer.
 8. rütbe, mevki, mertebe, taht.
muhasarayı bozmak Fiil
sıkıyönetim ilan etmek Fiil
bir kuşatmayı kaldırmak Fiil
kuşatmayı kaldırmak Fiil
kuşatmaya karşı direnmek Fiil
örfi idare
kuşatmaya direnmek Fiil
bir şehri kuşatmak Fiil
kuşatmak, muhasara etmek, muhasaraya almak.
...i ablukaya almak Fiil, Askerlik
...i muhasara etmek Fiil, Askerlik
...i kuşatmak Fiil, Askerlik