single-name paper

tek imzalı senet
cirolu olmayan emre yazılı senet