1. İsim, Çevre ve Ekoloji cyanide
  2. cyanid(e)

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Hidrosiyanik asidin hepsi zehirli olan esterlerinin ... tuzlarının ortak adı, siyanat