1. karmakarışık (durum).
  2. karıştırmak, karmakarışık etmek, arap saçına döndürmek.