sneer away someone's reputation

  1. alay ederek bir kimsenin haysiyetini kırmak/şöhretine halel getirmek.