1. İsim züppe.
    snobbery: züppelik.
    snobbish: züppemsi.
    snobbishly: züppece.
    snobbism = snobbishness: züppelik.
züppeleri çekme