social disease

  1. toplumsal hastalık, toplumsal temasla geçen hastalık (zührevî hastalıklar gibi).