1. avukat
  2. İsim rica eden/dileyen/ yalvaran kimse, oy/para vb. toplamaya çalışan kimse
  3. İsim aracı.
  4. İsim (devlet dairesinde) hukuk müşaviri.
  5. İsim dava vekili.
evraklarını avukata teslim etmek Fiil
evraklarını avukata teslim etmek Fiil
avukatına gitmek Fiil
(Br) karşı tarafın avukatı
karşı tarafın avukatı
avukat tayin etmek Fiil
(Br) bir avukata başvurmak Fiil
bir avukata başvurmak Fiil
avukat olarak kabul edilmek Fiil
(Br) avukat olarak kabul edilmek Fiil
avukat değişmesi
bir avukata danışmak Fiil
(Br) hazine avukatı
avukatın akdettiği belge
İngiltere'de gereksinimi olanları temsil etmek üzere hükümet tarafından atanan avukat
bir avukat tutmak Fiil
(Br) avukat tutma
deneyimli avukat
(Br) bir avukata talimat vermek Fiil
(Br) bir avukata talimat vermek Fiil
(Br) sigorta avukatı
(Br) hazine avukatı
hazine avukatı
hastalığa karşı sigorta eden müessesenin avukatı
patent avukatı
bir davayı avukatın ellerine emanet etmek Fiil
(Br) avukat olmak Fiil
bir avukat tutmak Fiil
bir avukata talimat vermek Fiil
hukukçu
başsavcı yardımcısı. attorney general.
(Br) davavekili hesabı
avukatlık vekâlet ücreti
(Br) avukatlık ücreti
avukatlık harçları İsim
(Br) avukatlık harçları İsim
avukat yardımcısı
avukat kâtibi
(Br) avukat vekâlet ücreti
avukatlık giderleri İsim
bir avukatın davayı üstlendiğine dair mektubu
ücretinin ödenmesine kadar müvekkilinin belgelerini iade etmeme hakkı
bir avukatın
avukatlık stajı
avukatlık ücretleri İsim