1. Sıfat yatıştırıcı, (ağrı) dindirici, teskin edici.
    a soothing syrup/medicine.