sound value

  1. tam değeri
  2. sağlam değer (malların varış mahallindeki hasarsız gerçek değeri
  3. (sigorta) sağlam
  4. hasarsız durumdaki değer
  5. (yangın sigortası) rayiç değer
sağlam değer