1. kin, garez (beslemek).
    to have a spite against someone: birine kin/garez beslemek, düşman olmak.
  2. üzüntü, can sıkıntısı.
  3. diş bilemek, tehdit etmek.
  4. incitmek, gücendirmek, canını sıkmak, taciz etmek.
gâvura kızıp oruç bozmak, öfke ile kalkıp zararla oturmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak, bindiği dalı kesmek.
öfke ile kalkıp zararla oturmak, başına dert açmak, gâvura kızıp oruç bozmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak.
kendi menfaatine kıymak Fiil
belayı para ile almak Fiil
bastığı dalı kesmek Fiil
bütün engellere karşın yolunda gitmeye devam etmek Fiil
inadına, nispet için, garez yüzünden.
rağmen.
ne var ki İsim