spite

  1. kin, garez (beslemek).
    to have a spite against someone: birine kin/garez beslemek, düşman olmak.
  2. üzüntü, can sıkıntısı.
  3. diş bilemek, tehdit etmek.
  4. incitmek, gücendirmek, canını sıkmak, taciz etmek.
gâvura kızıp oruç bozmak, öfke ile kalkıp zararla oturmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak, bindiği dalı kesmek.
öfke ile kalkıp zararla oturmak, başına dert açmak, gâvura kızıp oruç bozmak, keskin sirkenin zararı küpüne dokunmak.
kendi menfaatine kıymak Verb
belayı para ile almak Verb
bastığı dalı kesmek Verb
bütün engellere karşın yolunda gitmeye devam etmek Verb
inadına, nispet için, garez yüzünden.
rağmen.
ne var ki Noun