1. filizlen(dir)mek, filiz sür(dür)mek.
  Leaves beginning to sprout from trees.
 2. (tohum) çimlen(dir)mek, intaş et(tir)mek.
 3. filizlerini kırmak /koparmak.
  to sprout and boil the potatoes.
 4. (sakal vb.) büyütmek/bırakmak.
  to sprout a beard: sakal bırakmak.
  to sprout horns: boynuzları çıkmak.
 5. filiz, sürgün.
brüksel lahanası İsim, Bitki Türleri
Brüksel lâhanası.
sakallanmak Fiil
kanatlanmak, uçup gitmek.