stand a chance

şansı olmak Fiil
şansı olmamak Fiil