stand alone

bağımsız çalışan kişi
tek başına Bilgi Teknolojileri
bağımsız Bilgi Teknolojileri