stand any amount of hard wear

her türlü aşınmaya dayanmak Fiil