stand to do something

  1. Fiil birşeyi yapma olasılığı bulunmak
  2. Fiil birşeyi gerçekleştirme olasılığı bulunmak