1. tel, tel raptiye, zımba teli.
 2. çatal çivi.
 3. zımbalamak, tel zımbası ile tutturmak.
 4. (bir yerin ürettiği) başlıca ürün/mahsul.
 5. ham madde.
 6. temel besin maddesi (ekmek, tuz vb.).
 7. temel unsur/özellik, ana madde.
 8. elyaf, yün, pamuk vb..
 9. dokumacılıkta ortalama elyaf uzunluğu.
  long-staple cotton: uzun elyaflı pamuk.
 10. başlıca, bellibaşlı, temel+, ana+.
  staple industries: bellibaşlı sanayi.
 11. en çok kullanılan.
  staple subjects of conversation.
 12. (yün vb.) elyaf uzunluklarına göre ayırmak/sınıflandırmak.
ihracat tekeli
(İskoçya) anahtar devri
yün antrepo yeri
başlıca satış ürünleri İsim
bir yerde üretilen başlıca ürün
esaslı yiyecek maddelerinden biri
esas gelir kaynağı
sentetik yün
temel yiyecek maddesi İsim
temel gıda
başlıca ürünler İsim
hammadde
zımba tabancası İsim
ambar
temel sanayi dalları İsim
çok satılan mallar
haber merkezi
bir yerin ürettiği başlıca ürün
sigara gibi sürekli talebi olan ürünler İsim
zımba sökücü İsim
temel hak
esas konuşma konusu
baş ticaret şehri
devamlı üretilen mal ticareti (bir ülkede üretilen malı alıp satma
devamlı üretilen mal