1. (a) savmak, uzaklaştırmak, defetmek, önüne geçmek, bertaraf etmek, (b) önce davranmak, daha erken davranıp
    engel olmak, vukuunu önlemek.
nefis fsi körletmek Fiil
alacaklı lılardan kaçmak Fiil
haczi önlemek Fiil