stick something out

birşeyde ısrar etmek Fiil
birşeyden aşağısını kabul etmemek Fiil
birşeyde diretmek Fiil