stick to one's guns

  1. direnmek, ayak diremek, zorluklardan yılmamak, sebat etmek, (iddiasından/davasından) vazgeçmemek.
  2. direnmek, sebat etmek.