stick to the story

  1. Fiil aynı hikâyeyi anlatmak
  2. Fiil olayları aynı şekilde anlatmak
  3. Fiil aynı hikâyede ısrar etmek