stick up for one's rights

  1. Fiil haklarını yedirmemek
  2. Fiil haklarını sonuna kadar savunmak