stick with someone

  1. Fiil birinin yanında kalmak
  2. Fiil birinin yanından ayrılmamak
  3. Fiil birinin hafızasına kazınmak
  4. Fiil birinin hafızasında yer etmek
  5. Fiil birinin aklından çıkmamak