dağınık düzenli evler İsim
dağınık evler İsim
(askerlik) izinsiz namevcudiyet için para cezası
(askerlik) izinsiz gitme yüzünden alınan para cezası
izinsiz gitme yüzünden alınan para cezası Askerlik