1. Sıfat sıkı, ciddî, kesin, sert, şiddetli.
  2. Sıfat âcil, müstacel, zorlayıcı, zorunlu.
    stringent necessity.
  3. Sıfat kuvvetli, inandırıcı, kandırıcı, ikna edici.
    stringent arguments/reason.
  4. Sıfat (para vb.) kıt, dar, kısıtlı.
    a stringent money market.
(para piyasası) para darlığı içinde olmak Fiil
sağlam düşünce tarzı
inandırıcı kanıt
sıkı muhakeme usulü
sert şartlar
sert şartlar İsim
zecri tedbir
muhtaç durum
sıkı mevzuat
kesin sigara içme yasağı