struggle along on a pension

  1. Fiil sadece emekli aylığı ile geçinmeye çalışmak