sue someone for infringement

patent ihlali davası açmak Fiil
birine karşı patent ihlali davası açmak Fiil