superstition

boş bir inancı çürütmek Fiil
boş inançlara eğilimli