supervisory authority

düzenleyici ve denetleyici kurumlar İsim, Hukuk