supply curve

geriye doğru eğik arz eğrisi
gerileyen arz eğrisi