support activities for petroleum and natural gas extraction (nace code: b9.1)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.1)