1. Zarf kesinlikle, emin/emniyette olarak, güven içinde, tehlikesizce.
  2. Zarf kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak, mutlaka.
    surely you are mistaken: Mutlaka yanılıyorsun.
  3. Zarf elbette, besbelli, belli ki, görülüyor ki.
    surely you don't believe that: Elbette buna inanmıyorsun (buna nasıl inanırsın?)
  4. Zarf kaçınılmaz bir şekilde.
  5. Zarf evet, tabiî.